Top
Özelge: Ayni sermaye olarak konulacak varlığın KDV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9176
post-template-default,single,single-post,postid-9176,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ayni sermaye olarak konulacak varlığın KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-13

07/12/2010

Konu

:

AYNİ SERMAYE KDV İSTİSNASI

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan bazı taşıt, makine ve tesisat ile ticari malların, ortağı olduğunuz diğer bir anonim şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacağı, sözkonusu malların emsal bedeli ile değerlendirilmeyeceği, bilançonuzun özvarlığına isabet eden kayıtlı değer üzerinden devredileceği belirtilerek, ayni sermaye olarak konulacak olan söz konusu kıymetlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi tutulacağı; 2/1 maddesinde de, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesinin “teslim” hükmünde olduğu; 3/a maddesinde ise, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim sayılan hal kapsamında değerlendirilerek vergilendirileceği  hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 20/1 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 27/1 nci maddesinde;  bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, 27/3 ncü maddesinde de, emsal bedeli ve emsal ücretinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan bazı taşıt, makine ve tesisat ile ticari malların ortaklığınız bulunan anonim şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulması işleminin katma değer vergisine tabi tutulması, katma değer vergisi matrahı olarak kayıtlı değerin değil, KDV Kanununun 27 nci maddesi uyarınca belirlenen emsal bedelin esas alınması ve katma değer vergisinin bu değer üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                  (…)

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE