Top
Özelge: Ayçiçeği çekirdeğinin sertifikasız tohumunun toptan tesliminin % 1,perakende tesliminin % 8; ayçiçeği, fiğ, şeker pancarı ve yoncanın sertifikalı tohumlarının ithal veya tesliminin % 1; trikale tohumunun sertifikalı ve sertifikasız olanlarının; şe - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8779
post-template-default,single,single-post,postid-8779,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ayçiçeği çekirdeğinin sertifikasız tohumunun toptan tesliminin % 1,perakende tesliminin % 8; ayçiçeği, fiğ, şeker pancarı ve yoncanın sertifikalı tohumlarının ithal veya tesliminin % 1; trikale tohumunun sertifikalı ve sertifikasız olanlarının; şe

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-301

17/08/2010

Konu

:

Fiğ, ayçiçeği, yonca, şekerpancarı ve tritikale tohumunun tesliminde uygulanacak KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, sertifikalı ve sertifikasız fiğ, ayçiçeği, yonca, şekerpancarı ve trikale tohumunun tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre,  söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki;

– I sayılı listenin 1 inci sırası uyarınca TGTC nin “1206.00.10.00.00 Tohumluk olanlar” GTİP No.sunda tanımlanan ayçiçeği çekirdeğinin sertifikasız  tohumunun  toptan teslimi % 1, perakende teslimi  % 8,

– I sayılı listenin 5 inci sırası  uyarınca  ayçiçeği, fiğ, şeker pancarı ve yoncanın sertifikalı tohumlarının  ithal veya teslimi % 1,

– II sayılı “A” bölümünün 8 inci sırası uyarınca TGTC nin “1008.90.10.00.00 Buğday ve Çavdar Melezi” GTİP No.sunda yer alan trikale tohumunun sertifikalı ve sertifikasız  olanlarının ithal veya teslimi % 8, 

-II sayılı listenin “A” bölümünün 10 uncu sırası uyarınca TGTC nin “1209.10.00.00.00 şeker pancarı tohumları” GTİP No.sunda tanımlanan şeker pancarının sertifikasız tohumunun ithal veya teslimi % 8,

-II sayılı listenin “B” bölümünün 23 üncü sırası uyarınca   TGTC nin 1209.29.10.00.11, 1209.29.10.00.12  tohum halinde ve TGTC nin 12.14 bitki halinde  tanımlanan sertifikasız fiğ tohumunun ithal veya teslimi % 8,

-II sayılı listenin “B” bölümünün 23 üncü sırası uyarınca TGTC nin “1209.21.00.00.00 yonca tohumu” “12.14 yonca bitkisi” GTİP No.sunda  tanımlanan sertifikasız yonca tohumunun  ithal veya teslimi % 8, 

Oranında katma değer vergisine  tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE