Top
Özelge: Atık yağlar ile bu yağların rafinasyon ve rejenerasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen malların ÖTV'ye tabi olup olmadığı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9174
post-template-default,single,single-post,postid-9174,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Atık yağlar ile bu yağların rafinasyon ve rejenerasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen malların ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-1980

31/07/2014

Konu

:

Atık yağlar ile bu yağların rafinasyon ve rejenerasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen malların ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

 

 

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, ÖTV ödenmek suretiyle satın alınan madeni yağların atık yağ haline dönüşmesini müteakip, firmanızca bu atık yağların toplanarak rafinasyon ve rejenerasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen yağların tesliminin ÖTV’ye tabi olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Bahsi geçen madde hükmünde bu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir. Kanunun 3/a maddesine göre mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde vergiyi doğuran olay,  malın teslimi veya ilk iktisabıyla meydana gelmektedir.

            Bu hükümler uyarınca verginin konusunu oluşturan mallar, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listede G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan mallardır.

            Kanunun 1 inci maddesinde yer alan, malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı ifadesi, ÖTV’nin ithalat ve imalat safhasından, tüketildiği aşamaya kadar bir kez uygulanacak olmasını ifade etmektedir. Yani söz konusu mallar için vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihten bu malların tüketildiği tarihe kadar olan süreçte ÖTV, bir safhada ve yalnızca bir kez uygulanacaktır.

            Diğer taraftan, ÖTV’ye tabi olan malları üretmek için de kullanılabilen atık yağlar daha önce ÖTV’ye tabi tutulduğu düşünülen herhangi bir yağın tüketilmesi sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik bir değeri ve farklı bir G.T.İ.P. numarası olan ve Kanuna ekli (I) sayılı listede yer almayan yeni bir maldır.

            Bu bağlamda, ÖTV’ye tabi tutulmuş olan madeni yağların kullanımı sonucu ortaya çıkan atık yağların geri kazanımı neticesinde elde edilen mallar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alıyorsa bu malların teslimi ÖTV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE