Top
Özelge: Asgari geçim indiriminin hesaplanması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8507
post-template-default,single,single-post,postid-8507,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Asgari geçim indiriminin hesaplanması hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-5

23/06/2011

Konu

:

Asgari Geçim İndirimi

 

 

İlgi sayılı özelge talep formunuzda, … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, … İlköğretim Okulunda 01.09.2010 tarihinden itibaren ücretli  İngilizce  öğretmenliği yaptığınızı, SSK emeklisi olduğunuzu, ücret karşılığı alacağınızdan %15 Gelir Vergisi kesildiğini belirterek ücret olarak gelir vergisine tabi tüm maaş ek ödeme ve diğer istihkaklara tahakkuk ettirilen asgari geçim indiriminin tarafınıza ödenmesi konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinin 1’inci fıkrasında; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin 2’inci fıkrasında; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının ücretin mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 32 inci maddesinde; “Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin  yıllık brüt tutarının; mükellefin ktekrarendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin  kısmi döneme ait  olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

……………..” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca asgari geçim indirimine ilişkin açıklamaların yapıldığı 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin, “Uygulamanın Esasları” başlıklı  3. bölümünde; “Gelir Vergisi Kanununun 61 nci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle tekrar ikinci bir iş yerinde ücretli (öğretmen) olarak çalışmanız sonucu aldığınız ücret gelirine asgari geçim indiriminin uygulanması mümkündür.

Bilgilerinize rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE