Top
Özelge: Aseptik dolum torbası KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8969
post-template-default,single,single-post,postid-8969,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Aseptik dolum torbası KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

33775506-130[KDV 53.01.20]-E.3385

09.01.2019

Konu

:

Aseptik dolum torbası KDV oranı

 

 

İlgi

:

12/11/2018 tarih ve 353769 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 3923.21.00.00.11, 3923.21.00.00.19, 3923.29.90.00.11 ve 3923.29.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen “aseptik dolum torbası” isimli eşyaların gıda endüstrisinde, ilave koruyuculara gerek olmadan gıdaları uzun süre korumak amacıyla kullanıldığı ifade edilerek bunlara uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan belirlemeye göre, bu Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında; tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte veya eczacılıkta kullanılan çeşitli ürünlere yer verilmiş; TGTC’ nin 39 uncu faslında yer alan “plastikler ve mamülleri (yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)” de bu kapsamda % 8 oranında KDV uygulanacak eşyalar arasında sayılmıştır.

Buna göre; TGTC’nin 3923.21.00.00.11, 3923.21.00.00.19, 3923.29.90.00.11 ve 3923.29.90.00.19 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen “aseptik dolum torbası” isimli eşyaların ithal ve yurtiçi tesliminin, % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE