Top
Özelge: Artvin Valiliği tarafından bankada açılan Artvin İli Yöresel Kalkınma Fonu hesabına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8591
post-template-default,single,single-post,postid-8591,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Artvin Valiliği tarafından bankada açılan Artvin İli Yöresel Kalkınma Fonu hesabına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 03.06.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.51/5144-459/20863
KONU : Artvin Valiliği tarafından bankada açılan Artvin
İli Yöresel Kalkınma Fonu hesabına yürütülen faizlerden
gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

……………  VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: a) ……………  tarih ve …………… ,
b) ……………  tarih ve …………… sayılı yazılarınız.
c) ……………  tarih ve ……………  sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ekinde alınan ve ……………  Şubesi Müdürlüğü’ne yazılan 24.03.1998 tarih ve 482 sayılı özelgede, …………… Valiliği tarafından ……………  Bankası’nda açılan ……………  İli Yöresel Kalkınma Fonu hesabına yürütülen faizlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 93 üncü maddesinin 8 numaralı bendi hükmüne göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı yönünde görüş belirtilmiştir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde, iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde de Devlete, özel idarelere, belediyelere, ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatif şeklinde kurulmamış bulunan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müessesesi olduğu ve bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişilikleri olmamasının, bağımsız muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine etki etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

İlgi (b) de kayıtlı yazınız ekinde alınan, Sınır Ticaret Yönergesi’nin 20 nci maddesine göre Artvin İli Yöresel Kalkınma Fonunun; sınır ticareti kapsamında ithalatın gerektirdiği değerlendirme ve denetim başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi devletler ve özellikle sınır komşusu ülkeler ile sınır ticaretinin sağlıklı ve izin verilen tüm ürünlere teşmil edilerek, karşılıklı gelişmesini sağlamak, vasıfsız ve ihtiyaç fazlası motorin ithalatını önlemek, il ihtiyacı motorin ithalatı ve sevkiyatını takip ve sınır ticaretinin tabana yayılmasını teşvik etmek, sınır makamları, kapı protokol ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere genel idare ve mahalli hizmet birimlerinde genel bütçeden karşılanmayan; fiziki kapasiteyi, yeterli düzeye ulaştırmak, hizmet ve denetim etkinliğini artırmak, toplum ve kişilerin sağlık ve sosyal yardım, milli eğitim ve gençlik ve spor, kültür ve turizm, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini artırmak ve yöresel kalkınma amacına kaynak oluşturmak amacıyla kurulduğu anlaşılmaktadır.

Bu bilgilere göre, Valilik bünyesinde yukarıda belirtilen amaçlar yönünde faaliyetlerde bulunmak üzere, kurulan adı geçen fon dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamına giren bir iktisadi kamu müessesesi oluşmamaktadır.Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefi olmayan ……………  İli Yöresel Kalkınma Fonu adına açılan hesaplardaki mevduatlarına yürütülen faizlerden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir. Ancak, adı geçen Fonun yukarıda belirtilen amaçlar dışında faaliyet göstermesi halinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisi ve yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE