Top
Özelge: Apart dairelerde verilen devre tatil hizmetine uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8817
post-template-default,single,single-post,postid-8817,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Apart dairelerde verilen devre tatil hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-428-35]-1179

29/12/2011

Konu

:

Apart dairelerde verilen devre tatil hizmetine uygulanacak KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından … Belediyesinden ihale yoluyla 49 yıllığına üst hakkı kullanımı karşılığı kiralanan taşınmaz üzerinde inşası tamamlanan bir kısım apart dairenin devre tatil alıcılarının kullanımına sunulduğu belirtilerek, söz konusu devre tatil hizmetine ilişkin düzenlenecek faturalarda uygulanacak KDV oranı hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 25 inci sırasında, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerine yer verilmek suretiyle söz konusu hizmetler için KDV oranı % 8 olarak belirlenmiş, 107 ve 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde de uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından apart dairelerde verilen devre tatil hizmetleri, Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, 107 ve 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE