Top
Özelge: Antrepo binası kiralamasından dolayı yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8989
post-template-default,single,single-post,postid-8989,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Antrepo binası kiralamasından dolayı yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13649056-130[30-2013/ÖZE-05]-60

23/05/2014

Konu

:

Antrepo binası kiralamasından dolayı yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin A Tipi A55000006 kod no.lu Antrepo İşletmeciliği yaptığı, antrepo binalarının şirketinizin öz varlığı olmayıp depo olarak kiralandığı ve antrepo yapıldığı belirtilerek, antrepo binası kira ödemesinden dolayı yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             – 17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasının KDV den istisna olduğu,

            – 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin indirim konusu yapılamayacağı,

             – 58 inci maddesinde de, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile indirilebilecek KDV nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği,

            hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, Kanunun 17/4-o maddesi kapsamında vermiş olduğunuz gümrüklü antrepo hizmeti kısmi istisna kapsamında olduğundan bu hizmetin ifası ile ilgili olarak antrepo binası kiralamasından dolayı yüklenilen KDV nin, Kanunun 30/a maddesi gereğince indirimi, iadesi ve mahsubu söz konusu olmayıp, bu işleminizle ilgili olarak yüklendiğiniz KDV tutarlarının işin mahiyetine göre gelir ve kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE