Top
Özelge: Ambulans kiralama KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9059
post-template-default,single,single-post,postid-9059,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ambulans kiralama KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-294

08/07/2011

Konu

:

Ambulans Kiralama İşleminde KDV Oranı

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  2010 yılında … Belediyesinin açmış olduğu “Ambulans Kiralama İhalesi”ni kazandığınız belirtilerek, adı geçen Belediyeye vereceğiniz ambulans kiralama hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırasına göre, “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabidir.

Diğer taraftan, dilekçenize ekli, Şirketiniz ile Aydın Belediyesi arasında düzenlenen “Kiralık Olarak Kullanılacak Hasta Nakil Ambulansına Ait Sözleşme”nin tetkikinden; sözleşme konusu işin, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre donatılarak ruhsatlandırılmış taşıt aracının kiralanması olduğu, kiralanan hasta nakil ambulansının şoförünün ise Aydın Belediyesince görevlendirileceği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, Şirketinizin, … Belediyesine Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre donatılarak ruhsatlandırılmış taşıt aracını kiralaması işlemi, ambulans hizmeti mahiyetinde olmadığından, genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE