Top
Özelge: Alüminyum profilin ihracı ve yurt içi tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8898
post-template-default,single,single-post,postid-8898,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Alüminyum profilin ihracı ve yurt içi tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1461

05/09/2011

Konu

:

Alüminyum profilin ihracı ve yurt içi tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, PVC profil, galvaniz sac profil vb.nin üretimini yaptığınızdan bahisle billet hammaddesinden alüminyum profil imal etmek istediğinizi ve bu alüminyum profillerin yurt içi ve yurt dışı teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları, vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümünde; alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde, bunların slab, billet külçe gibi hammaddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanacağı, sonraki safhalardaki teslimlerinde ise uygulanmayacağı belirtilmiştir.

             Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin billet hammaddesinden imal ettiği alüminyum profilin yurt içi teslimleri KDV tevkifatına tabi bulunmaktadır.

             Öte yandan, Aynı Kanununun 11 inci maddesi ile ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, 12 nci maddesinde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları hükme bağlanmıştır.

             Bu itibarla, billet hammaddesinden imal edilen alüminyum profillerin KDV Kanununun yukarıda belirtilen ihracat istisnası hükümleri kapsamında Şirketinizce tesliminde KDV hesaplanmayacağından, bu teslimlere ilişkin KDV tevkifatı uygulanması da mümkün olmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE