Top
Özelge: Altı zift kaplı sentetik çim halının tesliminde uyuglanacak KDV oranı ile ihraç kayıtlı teslime konu edilip edilemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8982
post-template-default,single,single-post,postid-8982,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Altı zift kaplı sentetik çim halının tesliminde uyuglanacak KDV oranı ile ihraç kayıtlı teslime konu edilip edilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1589

14/09/2011

Konu

:

Altı zift kaplı sentetik çim halının tesliminde uyuglanacak KDV oranı ile ihraç kayıtlı teslime konu edilip edilemeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde,  altı zift kaplı sentetik çim halının tesliminde uygulanacak katma değer vergisi  oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            TGTC nin “57.03 Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın)” tarife pozisyonuna ait “5703.30 Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden” tarife alt açılımında “5703.30.18.00.00 Diğerleri”  GTİP No su yer almaktadır.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kararından önce; KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 09.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen 21 inci sırada “Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları” ibaresi yer almaktaydı.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı  ile yapılan düzenlemeden sonra, II sayılı listenin “B” bölümünün 21 inci sırasında yer alan ibare, II sayılı listenin “B” bölümünün 9 uncu sırasında aynen korunmuştur.

            Bu durumda, altı zift kaplı sentetik çim halı, TGTC’nin “5703.30.18.00.00Diğerleri” GTİP No sunda yer almakta  olup,

            -2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğü olan 09.03.2006 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 21 inci  sırası,

            -31.12.2007 tarihinden itibaren ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı II sayılı listenin “B” bölümünün 9 uncu  sırası,

            kapsamında % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE