Top
Özelge: Aile Hekimliğinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8914
post-template-default,single,single-post,postid-8914,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Aile Hekimliğinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-3

06/09/2012

Konu

:

Aile Hekimliğinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, aile sağlık merkezlerinde görev yapan aile hekimlerine verilecek temizlik hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların aynı bölümde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüş, Tebliğin ‘‘Tevkifat Oranı” başlıklı (A/4) bölümündeki tevkifat oranları da 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2) bölümünde; temizlik hizmetlerinde 2/3, olarak yeniden belirlenmiştir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumlarına verilecek genel temizlik hizmetinin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması, tevkif edilen KDV tutarının ise, aile hekimliği kurumu tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

             Diğer taraftan, 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.1.3. bölümü ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimleri kısmi tevkifat yapma sorumluluğu dışında tutulmuşlardır. Ancak, bu düzenlemenin geçmiş dönemlere etkisi bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE