Top
Özelge: Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9006
post-template-default,single,single-post,postid-9006,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı

 

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

60757842-TEVKİFAT-15

18/09/2013

Konu

:

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, tomruk ve benzeri ham ağaç ilk maddesini fabrikanızda işlendiğiniz, ceviz ağacından ileri derecede işlem görmüş tüfek dipçiği, karabin, otomatik tüfek dipçiği, el kundağı gibi mamül üretimi yaptığınız ve silah sanayinde üretim yapan firmalara bu ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin ” 3.3.6. Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde,

            “3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

            Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            3.3.6.2. Kapsam

            Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.

             Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.”

            hükümleri yer almaktadır.

             Ayrıca, 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin, “2.2.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde, konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     

              Buna göre, ileri derecede işlem görmüş tüfek dipçiği, karabin, otomatik tüfek dipçiği, el kundağı gibi ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

             

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE