Top
Özelge: Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8905
post-template-default,single,single-post,postid-8905,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-35-1

11/01/2012

Konu

:

Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, adi ortaklığınız adına ihraç kaydıyla teslimde bulunacağınız belirtilerek, sanayi sicil belgesi ile kapasite raporunun ortaklardan biri adına düzenlenmiş olması halinde söz konusu ortaklığın imalatçı vasfı kazanıp kazanmayacağı, dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükmün uygulanmasına ilişkin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mükellef  sanayi sicil belgesine sahip olduğu taktirde “imalatçı” sayılmaktadır. 

            Bu çerçevede, iki ya da daha fazla kişinin emek ve sermayelerini ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeleri sonucunda ortaya çıkan ve tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklıkların, ortaklarından en az birisinin sanayi siciline kayıtlı olması ve sanayi sicil belgesine sahip bulunması halinde, imalatçı olmanın diğer şartlarını da taşıması kaydıyla tecil-terkin sistemi kapsamında mal teslim etmesi  mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE