Top
Özelge: Adi ortaklığa ait ödeme kaydedici cihazın, 1/2 hissesinin faaliyete devam eden şirket tarafından alınıp kullanılmak istenmesi halinde (işe devam eden mükellefe ait bilgilerin de yer aldığı) mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8549
post-template-default,single,single-post,postid-8549,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Adi ortaklığa ait ödeme kaydedici cihazın, 1/2 hissesinin faaliyete devam eden şirket tarafından alınıp kullanılmak istenmesi halinde (işe devam eden mükellefe ait bilgilerin de yer aldığı) mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır.

İliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …..’e verilen 15.03.2002 gün ve ….. sayılı özelgenin aşağıdaki açıklamalara göre yeniden değerlendirilip cevaplandırılması uygun görülmüştür.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 50 seri no.lu Genel Tebliğin A/2-b bölümünde, kullandıkları ödeme kaydedici cihazları satmak isteyen mükelleflerin, vergi dairesince yapılan tespiti müteakiben yetkili servise müracaatla, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söktürüp bunun yerine cihazla aynı sicil numarasına sahip yeni bir mali hafıza taktıracakları, sökülen hafıza ünitesini ise saklamak üzere alıkoyacakları açıklanmıştır.

Bahse konu mali hafıza değişimi, mükelleflerin satmak istedikleri cihazlarının bünyelerinde yeralan ve kendilerine ait olan genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı gibi silinemez mali bilgilerin, kayıtlı bulunduğu mali hafıza ünitesini, Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin hükmünün de gereği olarak bir başkasına vermeme ve kendi uhdelerinde saklama işlemidir. Mali hafıza işi bırakma, ödeme kaydedici cihaz kullanma değişimi, mükelleflerin, mecburiyetinin dışına çıkarılma veya ihtiyacından fazla cihaza sahip bulunma gibi nedenlerle kullandıkları cihazları bir başka mükellefe satmaları halinde söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, ….., ….. adi ortaklığına ait ödeme kaydedici cihazın, 1/2 hissesinin faaliyete devam eden ….. tarafından alınıp kullanılmak istenmesi halinde (işe devam eden mükellefe ait bilgilerinde yer aldığı) mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır.

Ancak, ödeme kaydedici cihazın mali hafızasında kayıtlı olan adi ortaklık dönemine ait mali bilgilerin, 50 seri no.lu Genel Tebliğin A/2-a bölümünde açıklandığı şekilde vergi dairesince tespit edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE