Top
Özelge: A.T.İ.K iade uygulaması | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9150
post-template-default,single,single-post,postid-9150,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: A.T.İ.K iade uygulaması | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-130 [32-2013/2]-29

22/08/2013

Konu

:

A.T.İ.K iade uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce mermer imalatı, ticareti ve ihracatı yapıldığı, yapımı devam eden ek fabrika binası inşaatınızla ilgili amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK) için gerçekleştirilen harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV iadesinin, harcamanın yapıldığı dönemde mi yoksa bina inşaatının tamamlanmasından sonra mı talep edileceği sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihracat istisnası dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılmayan kısmının, Kanunun 32 nci maddesine göre Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

            24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E), 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (M) ve 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde, konunun usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            İlgili Tebliğlerde yer alan açıklamalar çerçevesinde; iade hakkı doğuran işleminize ilişkin olarak yüklenilen KDV tutarının hesaplanmasında, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden önce yapılmış olmak kaydıyla iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen genel yönetim giderlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, iade tutarının hesaplanmasında ATİK ve genel giderlerden pay verilmesi halinde, iade edilecek azami tutarın ihracat bedelinin genel vergi oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemeyeceği tabiidir.

            Ancak istisna kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde, prensip olarak, iadesi istenilen tutarların bu işlemin bünyesine doğrudan giren maliyetlere ve işlemle ilişkilendirilebilen harcamalara ait olması gerekmekte olup, iade talebine konu işlem ile henüz bir ilişkisi bulunmayan ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerin bu işlemle ilgili iade hesabına dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

            Buna göre, yapımı devam eden ek fabrika binası inşaatınızla ilgili olarak yüklenilen vergiler genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacak ancak, bu nedenle yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilmesi için ATİK’in iade hakkı doğuran işlemlerde bilfiil kullanılmaya başlanılması beklenecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE