Top
Özelge: 9004.90.90 GTİP numaralı yüzücü gözlüğünün KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8936
post-template-default,single,single-post,postid-8936,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 9004.90.90 GTİP numaralı yüzücü gözlüğünün KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2014.140]-36

05/02/2015

Konu

:

9004.90.90 GTİP numaralı yüzücü gözlüğünün KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) ‘‘9004.90.90” gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasından ithal ettiği yüzücü gözlüğüne uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, ( II ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) sırasında yer alan eşyaların ithal ve teslimine %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

            TGTC nin 90.04 tarife pozisyonunda “Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)” tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait “9004.90 Diğerleri” tarife alt açılımında ise “güneş gözlükleri dışında kalan diğer gözlükler” yer almaktadır.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin 22 nci sırasında “9004.90 Diğerleri” tarife alt pozisyonu kapsamındaki gözlükler de (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) sayılmıştır. Bu pozisyona ait GTİP numaraları arasında “9004.90.90.00.19 Diğerleri” de yer almaktadır.

            Bu nedenlerle, TGTC nin 9004.90.90.0019 GTİP numarasında yer alan yüzücü gözlüklerinin, “Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç” 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) sırasında sayılan 9004.90 tarife alt pozisyonundaki gözlük kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

               Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE