Top
Özelge: 8424.81.10.00.00 Sulama cihazları" GTİP No'sunda yer alan ve damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistemin tesliminin %8 oranında,söz konusu sulama sistemlerinin aksam ve parçaların teslim - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8846
post-template-default,single,single-post,postid-8846,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 8424.81.10.00.00 Sulama cihazları” GTİP No’sunda yer alan ve damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistemin tesliminin %8 oranında,söz konusu sulama sistemlerinin aksam ve parçaların teslim

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-512

11/11/2010

Konu

:

8424.81 GTİP numarasında yer alan malların tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 8424.81.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer aldığı belirtilen “mini spring” isimli sulama cihazlarının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında, ” 8424.81: Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)” sayılarak bu cihazların teslim ve ithalinde vergi oranı  %8 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistem, TGTC’nin 8424.81 tarife pozisyonuna ait “8424.81.10.00.00 Sulama cihazları” GTİP No’sunda yer aldığından (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek bunların yurt içi teslim ve ithalinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 2007/13033 sayılı BKK ya ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında GTİP No ları itibariyle sayılan eşyalar arasında, bu sırada sayılan eşyaların aksam ve parçalarına yer verilmediğinden, sulama sistemlerine ait aksam ve parçaların tesliminin ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE