Top
Özelge: 8419.89.98.9019 G.T.İ.P. No.lu Makine'nin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8669
post-template-default,single,single-post,postid-8669,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 8419.89.98.9019 G.T.İ.P. No.lu Makine’nin ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-2207

23/07/2012

Konu

:

8419.89.98.9019 G.T.İ.P. No.lu Makine’nin ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız için imal edilen ve 8419.89.98.90.19 G.T.İ.P. numarasında yer aldığı belirtilen makinenin ÖTV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu; 1/2. maddesinde ise Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

            ÖTV Kanunu eki listelerdeki malların G.T.İ.P. numaralarının tespitinde tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.

            Buna göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen  makinenin 8419.89.98.90.19 G.T.İ.P numarasında yer alması halinde ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına girmemesi nedeniyle, söz konusu makinenin teslimi ÖTV’ye tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

8419.89.98.9019 G.T.İ.P. No.lu Makine’nin ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE