Top
Özelge: 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil, kayıt ve cins değişikliği işlemlerinden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8690
post-template-default,single,single-post,postid-8690,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil, kayıt ve cins değişikliği işlemlerinden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-140[65-2012/1]-127

16/07/2012

Konu

:

Tapu ve Kadastro Harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, tapuda … ili Merkez ilçesi 1 inci Bölge Kızıltoprak Mahallesi … pafta, … ada, … parselde kayıtlı gayrimenkulünüzün cins değişikliği işlemi yapılacağı belirtilerek tapuda yapılacak söz konusu cins değişikliği işlemi ile diğer devir, tescil ve kayıt işlemlerinden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü yer almaktadır

            Diğer taraftan, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde, “Bu Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil ve kayıt işlemleri ile bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, Bankanıza ait söz konusu gayrimenkulun 6107 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil, kayıt ve cins değişikliği işlemlerinden tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE