Top
Özelge: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 65'inci maddesine göre, odanın noterde yaptıracağı defter tasdiki işlemlerinin noter harcından istisna edilmesinin mümkün olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9020
post-template-default,single,single-post,postid-9020,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 65’inci maddesine göre, odanın noterde yaptıracağı defter tasdiki işlemlerinin noter harcından istisna edilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[38-2012-59]-204

08/04/2013

Konu

:

Odaya Ait Defterlerin Tasdikinde Noter Harcı İstisnası.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 65’inci maddesine göre, odanızın noterde yaptıracağı defter tasdiki işlemlerinin noter harcından istisna edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

             492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 38’inci maddesinde, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmış; söz konusu tarifenin “II. Maktu Harçlar” başlıklı bölümünün “4.Defter tasdiki” başlıklı fıkrasında ise tasdik olunacak defterlerden alınacak harçlar belirlenmiştir.

            Öte yandan, odanızın noterde yaptıracağı defter tasdiki işlemlerinin harçtan bağışık tutulduğuna dair 492 sayılı Harçlar Kanununda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.        

            Yine aynı Kanunun 123’üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmiştir.

            5362 sayılı Kanunun 65’inci maddesinde, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

            Söz konusu kanun hükmünde, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yararlanacakları muafiyetlere ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu maddede muafiyet kapsamına giren işlemler ayrı ayrı belirtilmiş olup, defter tasdikine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, odanızın noterde yapılacak defter tasdikine ilişkin işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE