Top
Özelge: 5084 sayılı Kanunun 3 uncu maddesinin uygulanması hususu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9105
post-template-default,single,single-post,postid-9105,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 5084 sayılı Kanunun 3 uncu maddesinin uygulanması hususu hk.

 

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.19.10.00-gvk-2010-1

14/05/2010

Konu

:

gelir vergisi stopaj teşviki

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesinde … vergi kimlik numarasında faaliyette bulunan fabrikanız dolayısıyla 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanıldığı, işçilerinize 15.12.2009 – 14.01.2010 tarihleri arasındaki ücretlerinin 15.01.2010 tarihinde ödendiği, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin uygulama süresi 31.12.2009 tarihinde sona erdiğinden 15.12.2009 – 31.12.2009 tarihleri arası ücretlerinden kesilen vergiden 5084 sayılı Kanun uyarınca vergi terkini yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde;

” 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en  az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması 31.12.2009 tarihi itibariyle sona erdiğinden, işçilerinizin  15/12/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında elde ettikleri ücretlerinin tahakkuk tarihine bakılmaksızın 5084 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün bulunmakta olup, 1.1.2010 tarihinden sonraki döneme ilişkin ücretlerin ise bu teşvikten yararlanamayacağı tabiidir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE