Top
Özelge: 4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9080
post-template-default,single,single-post,postid-9080,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.

 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.07.4.DEF.0.64.10.00-197/03-3                                                                  15/03/2011

Konu   : ATV 150 Tipindeki Motosikletin Motorlu Taşıtlar vergisi

 

……………………

……………………………

  

İlgi      :  … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, adınıza kayıt ve tescilli … plaka numaralı 2009 model Kanuni marka ATV olarak adlandırılan taşıtınızın, motorlu araç trafik tescil belgesinde dört tekerlekli motosiklet olduğu belirtilmesine rağmen, otomobil statüsünde motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulduğu belirtilerek Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

“Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” bölümünde yer alan taşıtlar, model yıllarına göre tespit edilen yaşları ile birlikte 1300 cm³ ve aşağısı, 1301 – 1600 cm³ e kadar, 1601 – 1800 cm³ e kadar, 1801 – 2000 cm³ e kadar, 2001 – 2500 cm³ e kadar, 2501 – 3000 cm³ e kadar, 3001 – 3500 cm³ e kadar, 3501 – 4000 cm³ e kadar, 4001 cm³ ve yukarısı motor silindir hacimlerine göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulurken; anılan tarifenin “2.Motosikletler” bölümünde yer alan taşıtlar, model yıllarına göre tespit edilen yaşları ile birlikte 100 – 250 cm³ e kadar, 251 – 650 cm³ e kadar, 651 – 1200 cm³ e kadar, 1201 cm³ ve yukarısı motor silindir hacimlerine göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaktadırlar.

Buna göre, adınıza kayıt ve tescilli dört tekerlekli … plaka numaralı taşıtın anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri”ne ilişkin bölümüne göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                  Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE