Top
Özelge: 4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8971
post-template-default,single,single-post,postid-8971,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.54.15.01-155-2010-9-6                                                            05/04/2011

Konu   : ATV Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisinin

              Hangi Tarifeye Göre Tahsili Edileceği Hk

 

……………………

……………………………

  

İlgi      :  … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, işletmenizin ana faaliyet konularından olan “Kara, Hava ve Su Sporları” faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldığınız Polaris Marka, ATV-09 Phonix 200 Quad model ve L7E kategorisindeki 5 adet taşıtınızın motorlu araç trafik tescil belgesinde motosiklet olduğu belirtilmesine rağmen, arazi taşıtı statüsünde motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulduğu belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

            “Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

            Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

            şeklinde tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan, anılan Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” bölümünde yer alan taşıtlar, model yıllarına göre tespit edilen yaşları ile birlikte motor silindir hacimlerine göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaktadırlar.

            Buna göre, adınıza kayıt ve tescilli dört tekerlekli taşıtların anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri”ne ilişkin bölümüne göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                          Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE