Top
Özelge: 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8809
post-template-default,single,single-post,postid-8809,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)” isimli malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-918

14/04/2014

Konu

:

3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)” isimli malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)” isimli malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı ve söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre bir malın ÖTV’nin konusuna girebilmesi için G.T.İ.P. numarası itibariyle bu Kanuna ekli listelerde yer alması gerekmektedir. G.T.İ.P. tespiti yapma konusunda yetkili resmi kurum ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılacak tespit neticesinde üretmeyi planladığınız malın 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan “Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)” isimli mal olduğunun anlaşılması halinde bu mal G.T.İ.P. numarası itibariyle ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından ÖTV’ye tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE