Top
Özelge: 25/02/2010 tarihinde Valilik oluru ile izin alarak eğitim faaliyetine başlayan şirketin 2009 yılına ilişkin eğitim ruhsat harcı yükümlülüğü bulunup bulunmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9025
post-template-default,single,single-post,postid-9025,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 25/02/2010 tarihinde Valilik oluru ile izin alarak eğitim faaliyetine başlayan şirketin 2009 yılına ilişkin eğitim ruhsat harcı yükümlülüğü bulunup bulunmadığı hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-HARÇ MUK-356-44

28/10/2011

Konu

:

Ruhsatname Harcı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … 10/11/2009 tarihinde kurulduğu, eğitim faaliyeti için 25/02/2010 tarihinde Valilik oluru ile izin alındığı, bu tarihten önce işyerinde herhangi bir eğitim faaliyeti yapılmadığı ve şirketinizin 2009 yılına ilişkin eğitim ruhsat harcı yükümlülüğü bulunup bulunmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanlarının harca tabi olacağı, 110 uncu maddesinde de imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı, 112 nci maddesinde ise imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının makbuz karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar başlıklı bölümünün 18/c bendinde, özel dersanelerden her yıl harç alınacağı hükmü yer almaktadır.

Kanun ve tarife hükmü çerçevesinde, tarifede tesis edilen harç mükellefiyeti ilgililer adına özel dersane işletme ruhsatının düzenlenmesine bağlı bulunmaktadır.

Öte yandan, 29/12/2009 tarihli ve 2009/1 No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeler sonucunda özel okul ve özel dersanelere 08/03/2008 tarihinden itibaren ruhsatname verilmesi uygulamasına son verildiği, 08/03/2008 tarihinden önce verilmiş olan ruhsatnamelerin ise 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edildiği açıklanmıştır.

Bu nedenle, eğitim faaliyeti için gerekli izin 08/03/2008 tarihinden sonra 25/02/2010 tarihinde aldığından, 2009 yılına ilişkin eğitim ruhsatı harcının alınmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE