Top
Özelge: 23/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili Hazine bonosu alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi hükümleri gereğince %10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8595
post-template-default,single,single-post,postid-8595,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 23/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili Hazine bonosu alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükümleri gereğince %10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :B.07.1.GİB.0.40/4006-974 / 98771                                                    15.12.2006
Konu :

 

…………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
( ………….. Grup Müdürlüğü )

İlgi : 16/10/2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01/2006-YZ-24/8099 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, Başkanlığınız mükelleflerinden …………..’e hitaben verilen 21/09/2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01/2006-GVK-Geç.67/12/7345 sayılı özelgede, mükellefin …………. Bankası nezdinde 26/07/2006 tarihinde almış olduğu 2.174,55 YTL tutarındaki menkul kıymetini (Devlet tahvili Hazine bonosu) 27/07/2006 tarihinde 2.188,74 YTL’ ye satması nedeniyle, menkul kıymet alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından uygulanan %15 oranında tevkifatta yasaya aykırı bir husus görülmediği ve mükellefin iade talebinin reddi yönünde görüş verildiği anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında,

“Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
Üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. (5527 sayılı Kanunun 1/a maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük; 07/07/2006) Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu oran, Geçici 67’nci maddenin (1) numaralı fıkrasına 5527 Sayılı Kanunun 1/a maddesiyle eklenen hüküm gereğince, 07/07/2006 tarihinden itibaren dar mükellefler için % 0 olarak; tam mükellefler için ise 22/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 23/07/2006 tarihinden itibaren %10 olarak uygulanacaktır.
Bu nedenle, ödevlinin 23/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili Hazine bonosu alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükümleri gereğince %10 oranında tevkifat yapılması gerekmekte olup, söz konusu tevkifatın mükellefe iade edilmeyeceği tabidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.

Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE