Top
Özelge: 2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9172
post-template-default,single,single-post,postid-9172,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[28-2013/63]-232

04/03/2015

Konu

:

2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı

 

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (A/17) sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 21 no.lu fasılında yer alan mallar bulunmaktadır.

            TGTC nin 21. faslında “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” bu faslın 21.06 pozisyonunda ise “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları” tanımlanmıştır. Bu pozisyon kapsamında “Farklı türlerdeki bitkilerden veya bitki parçalarından (tohumlar veya meyveler dahil) oluşan veya tek ya da farklı türlerdeki bitkilerin veya bitki parçalarının (tohumlar veya meyveler dahil) bir ya da daha fazla bitki hülasaları gibi diğer maddelerle olan karışımları, bu haliyle tüketilmeyen, fakat bitkisel otlardan yapılan enfüzyonlar veya bitkisel otlardan yapılan çaylar” da yer almaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “2106.90.98.00.19” ve “2106.90.92.00.00” GTİP numaraları da sayılmıştır.

            Buna göre, TGTC nin “2106.90.98.00.19” GTİP numarasında yer aldığı belirtilen “elma kromlu karışık bitki çayı” ve “mısır püsküllü karışık bitki çayı” ile TGTC nin “2106.90.92.00.00” GTİP numarası kapsamında olduğu belirtilen “karışık bitki çayı sarı kantaronlu” ve “karışık bitki çayı” olarak isimlendirilen bitki çaylarının, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (A/17) sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE