Top
Özelge: 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlardan dolayı elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9204
post-template-default,single,single-post,postid-9204,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlardan dolayı elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-125-13

01/03/2013

Konu

:

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlardan dolayı elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki karara istinaden şirketiniz adına düzenlenen … tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarınızdan dolayı, diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 31.05.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla değişik “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde  Bakanlar Kurulunun, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            19.06.2012 tarihli ve  2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

            Aynı Kararın “Daha önceki kararlara ilişkin uygulama” başlıklı geçici 2 nci maddesinde ise, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili kararlar çerçevesinde devam olunacağı; ancak, 2009/15199 sayılı Karara istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (19.06.2012) kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanılacağı belirtilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre; 2009/15199 sayılı Karara istinaden düzenlenen … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgeniz 01.01.2012 tarihinden 2012/3305 sayılı Kararın yayım tarihine kadar yapılmış müracaatlara istinaden düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olmadığından, diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE