Top
Özelge: 2008 yılında açılan ancak 2013 yılında ruhsat verilen sürücü kursu şubesinin harç mükellefiyetinin hangi yıldan itibaren başlayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9084
post-template-default,single,single-post,postid-9084,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 2008 yılında açılan ancak 2013 yılında ruhsat verilen sürücü kursu şubesinin harç mükellefiyetinin hangi yıldan itibaren başlayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[108-2014/49]-1442

26/05/2014

Konu

:

2008 yılında açılan ancak 2013 yılında ruhsat verilen sürücü kursu şubesinin harç mükellefiyetinin hangi yıldan itibaren başlayacağı

 

 

            İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda, şirketinize bağlı … Şubenizin 2008 yılında faaliyete başladığı ancak “Özel Öğretim Kurumları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nın 2013 yılında düzenlendiği belirtilerek, harç mükellefiyetinin hangi yılda başlayacağı ayrıca tek bir faaliyette bulunulması halinde şubeler için harç ödenip ödenmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 108’inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanlarının harca tabi olacağı, 109’uncu maddesinde de imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef oldukları hükme bağlanmıştır.

            Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün 18’inci fıkrasının (d) bendinde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 123’üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden her yıl için son nüfus sayımına göre bentte belirtilen tutarlarda harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

             Yukarıda açıklanan Kanun  hükmü gereğince  harç mükellefiyeti, ilgililer adına  bu bentte belirtilen belgenin düzenlenmesine bağlı bulunmaktadır.

            Özelge talep formu ekinde yer alan “Özel Öğretim Kurumları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nın tetkikinde, ruhsatın 2013 yılında şirketinizin … Şubesi için düzenlendiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla,  2013 yılında düzenlendiği anlaşılan Özel Öğretim Kurumları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na  ait ruhsat harcının 2013 ve takip eden yıllar için alınması gerekmektedir.

            Şirketinizin açacağı şubeler için ayrıca belge düzenlenmesi halinde, düzenlenecek her bir belge için yukarıda açıklanan tarife hükmüne göre harç aranılması gerekir. 

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE