Top
Özelge: 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tescilli gayrimenkule ilişkin noterde düzenlenecek sözleşmenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8803
post-template-default,single,single-post,postid-8803,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tescilli gayrimenkule ilişkin noterde düzenlenecek sözleşmenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV VE DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-437

26/08/2011

Konu

:

Noter Harcı ve Damga Vergisi

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; İliniz, … İlçesi, … Mah., 31 pafta, 574 ada, 23 parselde kayıtlı bulunan “2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” tescilli gayrimenkulle ilgili olarak noterde düzenlenecek “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin” 2863 sayılı Kanunun 21’inci maddesi kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığının bildirilmesi talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123’ncü maddesinde, özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21’inci maddesinde; “Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve I’inci ve II’inci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, “2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiş sözkonusu gayrimenkule ilişkin olarak tapu kütüğünde “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi olması halinde, noterde düzenlenecek gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden damga vergisi ve harç aranılmaması gerekmektedir.

       Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE