Top
Özelge: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükmü uyarınca panelvan olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulan taşıtın kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8827
post-template-default,single,single-post,postid-8827,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükmü uyarınca panelvan olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulan taşıtın kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanamayacağı hk.

 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık :Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/MTV-1

25/03/2010

Konu

:

Kasko değeri

 

 

İlgi de kayıtlı yazınızla, adınıza kayıtlı … plaka numaralı 2007 model çift kabin kamyonet için,  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen kasko sigortası değeri uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınız sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin son fıkrasında, “( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, kasko sigortası değeri uygulamasından sadece (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar için faydalanılabileceğinden adınıza kayıtlı çift kabin kamyonet için söz konusu uygulamadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE