Top
Özelge: 17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil),işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8884
post-template-default,single,single-post,postid-8884,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil),işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı hk.

 

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

35831311-ÖTV-6

30/04/2014

Konu

:

17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil),işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özelge talep formu ekinde bilgi ve belgeleri sunulan … plakalı, 17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil), araç trafik tescil müracaat ve işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı hakkında bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu; 1/2 nci maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan mallar olduğu; 12/1 inci maddesinde de, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlamıştır.

           Dolayısıyla, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlar Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki G.T.İ.P. numaraları itibariyle belirlenmiş olup, Karayolları Trafik Kanunu veya Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan tanımlar ÖTV uygulaması yönünden hüküm ifade etmemektedir.

            Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, şoför dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus araçlar 87.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmakta olup, 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü uyarınca ÖTV uygulamasında bunlardan;

            – Sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olan araçlar otobüs,

            – Sürücü dahil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar midibüs,

            – Sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar minibüs,

            olarak değerlendirilmektedir.

            Buna göre, başvurunuzda bahsi geçen … plakalı, sürücü dahil 17 kişi taşıma kapasiteli araç ÖTV uygulamasında “midibüs” olarak değerlendirilmekte olup, Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre bu aracın ilk iktisabı %4 oranında ÖTV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE