Top
Özelge: 12.11.90.85.00.90 GTİP Numarasında kayıtlı dökme çay olarak kullanılan ginkgo/mabet ağacı yaprağı, ekinazeya (echinaccea sp /ekinezya/echinacea sp), epimedyum (epimedium/keşiş kulağı) bitkilerinin ithalinde ve yurt içi teslimlerinde uygulanması ge - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9137
post-template-default,single,single-post,postid-9137,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 12.11.90.85.00.90 GTİP Numarasında kayıtlı dökme çay olarak kullanılan ginkgo/mabet ağacı yaprağı, ekinazeya (echinaccea sp /ekinezya/echinacea sp), epimedyum (epimedium/keşiş kulağı) bitkilerinin ithalinde ve yurt içi teslimlerinde uygulanması ge

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-665

07/05/2013

Konu

:

12.11.90.85.00.90 GTİP Numarasında kayıtlı dökme çay olarak kullanılan ginkgo/mabet ağacı yaprağı, ekinazeya (echinaccea sp /ekinezya/echinacea sp), epimedyum (epimedium/keşiş kulağı) bitkilerinin ith

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 12.11.90.85.00.90 GTİP Numarasında kayıtlı dökme çay olarak kullanılan ginkgo/mabet ağacı yaprağı, ekinazeya (echinaccea sp /ekinezya/echinacea sp), epimedyum (epimedium/keşiş kulağı) bitkilerinin ithalinde ve yurt içi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 10 uncu sırasında “TGTC’nin 12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır.

TGTC’nin 12.11 tarife pozisyonunda; “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” tanımlanmış olup, “1211.90.85.00.90 Diğerleri” GTİP no’su da bu tarife pozisyonu altında yer almaktadır.

Bu nedenle, TGTC’nin 1211.90.85.00.90 GTİP no.sundan ithal edildiği anlaşılan Ginkgo/Mabet Ağacı Yaprağı, Ginkgobiloba, Ekinazeya (Echinaccea sp) ve Epimedyum (Epimedium sp) bitkilerinin tek çeşit halindeki dökme çayı KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “A” bölümünün 10 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek, teslimi 31.12.2007 tarihinden itibaren (%8) oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 17 nci sırasında “TGTC’nin 21 no.su fasılında yer alan mallar” sayılmıştır.

TGTC’nin 21 no.lu faslında “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” tanımlanmıştır. Bu nedenle, TGTC’nin 1211.90.85.00.90 GTİP no.sundan ithal edilen Ginkgo/Mabet Ağacı Yaprağı, Ginkgobiloba, Ekinazeya (Echinaccea sp) ve Epimedyum (Epimedium sp) bitkilerinin birden fazla karışımlarıyla hazırlanan dökme çayı ise KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “A” bölümünün 17 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, tesliminin 31.12.2007 tarihinden itibaren (%8) oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE