Top
Özelge: 117 Seri Nolu KDV Gen. Teb. uygulanma dönemi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9065
post-template-default,single,single-post,postid-9065,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 117 Seri Nolu KDV Gen. Teb. uygulanma dönemi hk.

 

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.58.10.00-2012-24-30-5

30/07/2012

Konu

:

117 SERİ NOLU KDV GEN. TEB. UYGULANMA DÖNEMİ

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Müdürlüğünüze Nisan 2012 ayında ifa edilen temizlik hizmetine ilişkin yüklenici firmaya ödemenin 1/5/2012 tarihinden sonra yapıldığı belirtilerek söz konusu hizmet alımında uygulanması gereken KDV tevkifat oranının bildirilmesi istenmektedir.

             KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların aynı bölümde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüş, Tebliğin ‘‘Tevkifat Oranı” başlıklı (A/4) bölümündeki tevkifat oranları da 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2) bölümünde; temizlik hizmetlerinde 2/3 olarak düzenlenmiştir.

             Diğer taraftan, 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.2.10.1) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Karara ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı, uygulanacağı belirtilmiş, (8.2) bölümünde ise, Tebliğin yürürlüğünden önce başlayan ve halen devam eden işler kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işlemler bakımından da bu Tebliğde yer alan düzenlemeler geçerli olduğu açıklanmıştır.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Müdürlüğünüze Nisan 2012 ayında ifa edilen dolayısıyla 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yürürlülüğünden önce tamamlanmış bulunan temizlik hizmetine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan KDV nin 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE