Top
Özelge: 01/01/1983 tarihinden önce biten ve inşaası dolayısıyla emlak alım vergisi ödenmiş olan bina vesair tesislerden cins değişikliği harcı aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8650
post-template-default,single,single-post,postid-8650,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 01/01/1983 tarihinden önce biten ve inşaası dolayısıyla emlak alım vergisi ödenmiş olan bina vesair tesislerden cins değişikliği harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-37-MUK-2010-102–355

25/10/2011

Konu

:

CİNS TASHİHİ İŞLEMLERİNDE TAPU HARCI ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, inşaatı 1976 yılında biten bir gayrimenkule ilişkin emlak alım vergisinin ödendiği ancak tapu sicilinde cins tashihi yapılmadığı belirtilerek, tapuda yapılacak cins tashihi işlemlerinin ne şekilde harca tabi tutulacağı konusunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 12 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin ” VI- Cins ve Kayıt Tashihi İşlemlerinde Harç Uygulaması” başlıklı bölümünün son paragrafında, inşaatı 01/01/1983 tarihinden önce biten bina vesair tesisler için tapuda yaptırılacak cins tashihi işlemleri dolayısıyla harç alınmayacağı belirtilmiştir.

 Buna göre, inşaatı 01/01/1983 tarihinden önce biten ve inşaası dolayısıyla emlak alım vergisi ödenmiş olan bina vesair tesisler için tapuda yaptırılacak cins tashihi işlemleri dolayısıyla harç aranılmaması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE