Top
Özelge: %100 İskontalı Olarak Düzenlenen Faturalarda KDV - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8701
post-template-default,single,single-post,postid-8701,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: %100 İskontalı Olarak Düzenlenen Faturalarda KDV

 

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

61316220-2013-KDV/27,25-a-3

28/04/2014

Konu

:

%100 İskontalı Olarak Düzenlenen Faturalarda KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto servis bakım hizmetlerinize yönelik satıcı firma tarafından Şirketinize düzenlenen faturada hesaplanan KDV nin, Şirketinizce indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep ettiğiniz  anlaşılmıştır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 29/1-a maddesinde ise mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine yönelik kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce oto bakım servis hizmetlerine yönelik tedarikçi boya firması ile yaptığınız sözleşme gereği boya firması tarafından düzenlenen form eki faturada hesaplanan KDV nin, Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince Şirketinizce indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE