Top
Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından üst yapı firmasına tadilatı yaptırılan cenaze aracı satışında ÖTV durumu. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8488
post-template-default,single,single-post,postid-8488,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından üst yapı firmasına tadilatı yaptırılan cenaze aracı satışında ÖTV durumu.


T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-135[1-2016-ÖZELGE-1]-3

04.01.2018

Konu

:

Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından üst yapı firmasına tadilatı yaptırılan cenaze aracı satışında ÖTV durumu.

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizce, …. Belediye Başkanlığınca yapılan bir adet morglu cenaze yıkama ve taşıma aracı ihalesinin yüklenicisi olarak söz konusu aracın üst yapı dönüşüm işlemlerinin taşıtların ek imalat ve tadilatı faaliyetiyle uğraşan bir firmaya yaptırıldığı ve …… tarih ve …. no.lu faturanızla adı geçen Belediye Başkanlığına teslim edildiği belirtilerek, bahse konu aracın ÖTV’ye tabi olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

– (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

– (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

– (2/1) maddesinde, “ilk iktisap”ın (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini; “motorlu araç ticareti yapanlar”ın (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri ifade ettiği,

– (4/1-b) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için verginin mükellefinin, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

– (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu,

– (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı,

hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin (III/B/2.8) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere iktisap edilen, ancak ilk iktisap kapsamında tesliminden önce yapılan/yaptırılan tadilat neticesinde farklı bir taşıta dönüştürülerek ilk iktisap kapsamında satışı yapılan taşıtların, yeni durumları itibarıyla genel hükümlere göre ÖTV’ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)” yer almakta olup, parantez içi hükümle bu mallardan, “Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçlı taşıtlar” kapsam dışında bırakılmıştır.

Bu kapsamda, özelge talep formu ekinde teknik özellikleri ibraz edilen mezkûr aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı hususunda görüşüne başvurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; söz konusu morglu cenaze yıkama ve taşıma aracının tarife pozisyonunun 87.05 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Şirketinizce ….. Belediye Başkanlığına teslim edilmeden tadil edilerek/ettirilerek morglu cenaze yıkama ve taşıma aracına dönüşümü yapılan söz konusu araç, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.05 tarife pozisyonu sırası kapsamında % 4 oranında ÖTV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Source link

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE