Top
Kağıt üzerine özel yöntemle kimyasal madde sürülmesi ile bu aşama sonrasında yeni oluşan kağıt melzeme imalatı için verilen hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifat uygulaması. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8521
post-template-default,single,single-post,postid-8521,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Kağıt üzerine özel yöntemle kimyasal madde sürülmesi ile bu aşama sonrasında yeni oluşan kağıt melzeme imalatı için verilen hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifat uygulaması.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-97158

24/11/2015

Konu

:

Kağıt üzerine özel yöntemle kimyasal madde sürülmesi   ile bu aşama sonrasında yeni oluşan kağıt melzeme imalatı için verilen   hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifat uygulaması.

 

         

 

 

            İlgi (a) özelge talep formunuzda sorulan hususlar 14.05.2014 tarih ve 7925 sayılı özelgemiz ile cevaplandırılmıştır.

             Bu defa, ilgi (c)
dilekçeniz ve ekli Kapasite Raporunda, şirketinizin iş ve üretim konusunun transfer baskı ve dijital baskı olarak tanımlandığından bahisle kâğıt üzerine özel yöntemle sürülen/püskürtülen kimyasal madde sonrasında yeni oluşan kâğıt malzemenin, printer benzeri özel cihazda üzerine desen çizilip transfer baskı işlemine hazır hale getirilmesi işleminin baskı basım hizmetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1,  (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

            Söz konusu Tebliğin  (I/C-2.1.3.2.12) bölümünde her türlü baskı ve basım hizmetlerine ilişkin olarak;

            Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)  ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş olup,

            Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetlerin bu bölüm kapsamında tevkifata tabi olacağı,

            Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesinin tevkifat uygulamasına engel olmayacağı

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından  kağıt üzerine özel yöntemle sürülen/püskürtülen kimyasal madde sonrasında oluşturulan kağıt malzeme için verilen baskı-basım hizmeti nedeniyle %18 oranında KDV hesaplanması gerekmekte olup, bu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan alıcılara verilmesi halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında yer almayan alıcılara verilen baskı-basım hizmetlerinde hesaplanan KDV ise tevkifata tabi tutulmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE