Top
7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA Yapılan Önemli Düzenlemeler - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9268
post-template-default,single,single-post,postid-9268,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA Yapılan Önemli Düzenlemeler

Değerli Mükellefim,

7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA, vergi kanunlarında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerde sizleri ilgilen temel düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Gerçek kişilerce internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetlere kazanç istisnası getirilmiştir. (1 Ocak 2024 tarihinden itibaren)
 2. İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere tanınan binde beşlik götürü gider uygulaması kaldırılmıştır. (1 Ocak 2024 tarihinden itibaren)
 3. Yurt dışına verilen hizmetlerden elde edilen kazançların beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecek kısmı %50’den %80’e çıkarılmış; ayrıca indirimden yararlanılabilmesi kazancın Türkiye’ye transfer edilmesi şartına bağlanmıştır. (1 Ocak 2023 tarihinden itibaren)
 4. Yurtdışına verilen hizmetlerden elde edilen kazancın %50 sinin kurumlar vergi beyannamesi üzerinde indirim olarak dikkate alınabilmesi için kazancın tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirilmiş ve indirim olarak dikkate alınabilecek tutar kazancın %80’ine yükseltilmiştir.
 5. Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisinin 5 puan indirimli olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (1 Ocak 2023 tarihinden itibaren)
 6. Yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden gerçekleştirilen stopaj oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir. (Halen yıllara sari inşaat işlerinde % 5 stopaj uygulanmaktadır.)
 7. Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir.
 8. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir.
 9. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir.
 10. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ÖDEME şartına bağlanmıştır.
 11. Serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında ÖTV’den istisna olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 12. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
 13. Çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2025 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmıştır.
Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE